Rosnąca popularność i wygoda korzystania z paliw z biomasy powoduje, że  wielu inwestorów zastanawia się nad modernizacją kotłowni do spalania  tego typu paliw.

Biomasa, czyli paliwo pozyskiwane z roślin jest wykorzystywana do celów grzewczych (i nie tylko) od tysięcy lat. Pierwszym stosowanym przez człowieka paliwem było wszak drewno, które do dziś zajmuje poczesne miejsce w rankingu paliw stosowanych do ogrzewania domów. Nawet era węgla nie spowodowała by drewno jako paliwo odeszło w zapomnienie.

Pozostało i ma się całkiem dobrze, a jego popularność stale rośnie, szczególnie w czasie, gdy stabilność cen innych paliw jest wątpliwa i nie wzbudza zaufania użytkowników kotłów. W niektórych rejonach świata poza drewnem stosowane są paliwa pozyskiwane z odpadów z produkcji rolnej charakterystycznej dla danego kraju.